1. محمدجعفر یاحقی , فردوسی و رودکی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. محمدجعفر یاحقی , از فارس تا خراسان - سرگذشت یک نسخه خطی دیوان حافظ , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. محمدجعفر یاحقی , محمد بن احمد الخازن و دیوان شعر او , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. محمدجعفر یاحقی , سنایی پژوهی پیشینه و گستره , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. محمدجعفر یاحقی , دیدار با فیتز جرالد , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. محمدجعفر یاحقی , محوی همدانی و ترانه های خیامی او , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. محمدجعفر یاحقی , رودکی و فردوسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. محمدجعفر یاحقی , تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. فاطمه ماه وان , محمدجعفر یاحقی , تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز , همایش بین المللی مکتب شیراز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. احمد سنچولی , محمدجعفر یاحقی , تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ , مکتب شیراز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. محمدجعفر یاحقی , از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی , همایش بین المللی مکتب شیراز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. محمدجعفر یاحقی , رودکی در شاهنامه , همایش بین المللی ابو عبدالله رودکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. محمدجعفر یاحقی , طیقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره به زبان فارسی , تاریخ نگاری فارسی در هند , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. محمدجعفر یاحقی , خلیل الله افضلی , بیدل پژوهی در افغانستان: پیشینه و گستره , سومین کنگره بین المللی بزرگداشت میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. محمدجعفر یاحقی , دانش و بینش فردوسی , دانش و خرد فردوسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. محمدجعفر یاحقی , تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه , دومین گردهمایی انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. محمدجعفر یاحقی , سرورسا رفیعزاده , جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی , دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. محمدجعفر یاحقی , ضرورت تصحیح تاریخ بیهقی بعد از چاپ دکتر فیاض , همایش بیهقی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. محمدجعفر یاحقی , نو و کهنه در تصحیح متون , سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. محمدجعفر یاحقی , مشروطه، ادبیات , سومین همایش مشروطه پژوهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. محمدجعفر یاحقی , لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه , پیام جهانی فردوسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. محمدجعفر یاحقی , جغرافیای فرهنگی زبان فارسی , ششمین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. محمدجعفر یاحقی , سعید نفیسی و تاریخ بیهقی , بزرگداشت استاد اسماعیل سعادت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. محمدجعفر یاحقی , نسخه های نو یافته تاریخ بیهقی , چهارمین گرد همایی سراسری انجمن ترویج زبان وادب فارسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. سرورسا رفیع زاده , محمدجعفر یاحقی , نقش راهبردی آب در پیروزی و شکست غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی , همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. محمدجعفر یاحقی , اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی , همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و سی ودومین سال تولد علامه اقبال لاهوری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. محمدجعفر یاحقی , مطالعات فردوسی شناسی در دانشگاه فردوسی , Shahnameh: Iranian National Epic , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. محمدجعفر یاحقی , شاهنامه در لغت نامه , فردوسی و زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. محمدجعفر یاحقی , اهمیت تصحیح و شرح جدید تاریخ بیهقی , پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. محمدجعفر یاحقی , ادیب پیشاوری و تاریخ بیهقی , پنجمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. محمدجعفر یاحقی , جیحون شاهنامه , هزارسال سرایش شاهنامه فردوسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. محمدجعفر یاحقی , میراث خطی تاریخ بیهقی در شبه قاره هند , سمینار بین المللی نسخه های خطی فارسی در هند , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. محمدجعفر یاحقی , آرمان شهر رندان , بزرگداشت حافظ , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. محمدجعفر یاحقی , قرآن های قاجاری موجود در آستان قدس از نگاه هنر کتاب آرایی , پیش همایش مکتب قاجار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. محمدجعفر یاحقی , مرضیه خافی , مقاله شناسی توصیفی شاهنامه (در فاصله سال‌های 1371-1385) , همایش هزاره شاهنامه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. محمدجعفر یاحقی , رود جیحون در شاهنامه فردوسی , Internationa Shahnamee Conference The Second Millennium , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. محمدجعفر یاحقی , رساله منامیه از میر سید علی همدانی , میر سید علی همدانی: زمانه و نقش آن در تمدن آسیای مرکزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹