1. فرشته محمدزاده , محمدجعفر یاحقی , بهمن نامورمطلق , جواد عباسی , تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت , پژوهشنامه ادب حماسی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۳۷-۱۶۱
 2. مریم اسمعلی پور , محمدجعفر یاحقی , فرزاد قائمی , بررسی برخی از افسانه های ایرانی براساس الگوی خودآگاهی در جنگل جهان زیرین استس , فرهنگ و ادبیات عامه , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۶۱-۱۹۲
 3. مریم وافی ثانی , محمدجعفر یاحقی , خدایی شریف اف , تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۷۹-۱۰۶
 4. نغمه دادور , محمدجعفر یاحقی , کاربرد نظریه زیبایی شناسی دریافت در تدوین کتابنامه های ادبی , نقد ادبی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۰۲-۱۱۷
 5. لیلا حق پرست , محمدجعفر یاحقی , الگوی زندگی جهان پهلوان(همراه با نقدی بر الگوهای قهرمانی) , فرهنگ و ادبیات عامه , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱-۳۲
 6. احسان قبول , محمدجعفر یاحقی , اشرف محمدیاری , مقاله‌ی بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) , نقد ادبی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۱۷۷-۲۰۵
 7. لیلا حق پرست , محمدجعفر یاحقی , مریم صالحی نیا , فرزاد قائمی , ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی , پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی , دوره ( ۱۳۹۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۱-۵۰
 8. فاطمه ماه وان , محمدجعفر یاحقی , فرزاد قائمی , بررسی نمادهای تصویری فر (با تأکید بر نگاره های شاهنامه) , پژوهشنامه ادب حماسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۹-۱۵۷
 9. محمدجعفر یاحقی , زهرا روح الامینی , منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۶۵-۱۸۲
 10. مجتبی مجرد , محمدجعفر یاحقی , واکاوی اصطلاح «تعلیق» در نسخه‌شناسی براساس انجامه‌های سفینه تبریز , مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۷۶-۸۷
 11. فاطمه ماه وان , محمدجعفر یاحقی , Charles Melville , مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری) , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۵۵-۸۶
 12. محدثه قدسی , محمدجعفر یاحقی , مهدخت پورخالقی چترودی , بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۷۲-۱۰۲
 13. مینا بهنام , محمدجعفر یاحقی , روایت شناسی داستان فرود سیاوش , کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹-۳۴
 14. عباس واعظ زاده , محمدجعفر یاحقی , بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایه امثال‌و‌حکم دهخدا , جستارهای ادبی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۲۸
 15. سیدمهدی زرقانی , محمدجعفر یاحقی , هادی بیدکی , تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم) , کهن نامه ادب پارسی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۹-۹۲
 16. سیدمهدی زرقانی , محمدجعفر یاحقی , محبوبه علی حوری فیض آبادی , مخاطب شناسی سنائی در آثار منثور قرن ششم تا دهم , پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۳۴
 17. محمدجعفر یاحقی , دو جای‌نام ناشناخته در شاهنامه , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۱۷
 18. سلمان ساکت , محمدجعفر یاحقی , محمد رضا راشد محصل , محمود عابدی , ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۹-۵۵
 19. سیدحسین فاطمی , محمدجعفر یاحقی , مهدخت پورخالقی چترودی , رقیه شیبانی فر , بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی , جستارهای ادبی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱-۳۵
 20. مرضیه خافی , محمدجعفر یاحقی , مهدخت پورخالقی چترودی , محمد تقوی , آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱-۲۴
 21. فرزانه علوی زاده , محمدجعفر یاحقی , سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی) , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱-۳۳
 22. محمدجعفر یاحقی , احمد سنچولی , نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج , پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۳-۶۴
 23. محمدجعفر یاحقی , سیدحسین فاطمی , مهدخت پورخالقی چترودی , رقیه شیبانی فر , ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱-۳۲
 24. محمدجعفر یاحقی , علیرضا محمودی , مولوی و مغولان , مولوی پژوهی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱۱۷-۱۳۹
 25. محمدجعفر یاحقی , و دریغ ایرج که یگانه روزگار بود , گزارش میراث , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۸۰-۱۸۳
 26. محبوبه علی حوری فیض آبادی , محمدجعفر یاحقی , ابیات نویافتة منسوب به سنایی , جستارهای ادبی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱-۲۶
 27. مریم درپر , محمدجعفر یاحقی , تحلیل روابط شخصیت ها در منظومة لیلی و مجنون نظامی , شعر پژوهی -بوستان ادب , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۶۵-۸۹
 28. محمدجعفر یاحقی , عربیات تاریخ بیهقی , الدراسات الادبیه , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۲۶۵-۲۸۰
 29. سلمان ساکت , محمدجعفر یاحقی , آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی , کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۹-۳۲
 30. فاطمه ماه وان , محمدجعفر یاحقی , تاثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز , شعر پژوهی -بوستان ادب , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۱۶۱-۱۸۴
 31. محمدجعفر یاحقی , قسمت گمشده تاریخ بیهقی , نامه بهارستان , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۲۷۵-۲۸۲
 32. محمدجعفر یاحقی , محمدهادی فلاحی , انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل دهلوی بررسی و مقایسه ده غزل سعدی و ده غزل بیدل , ادب و زبان فارسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۳۲۸-۳۴۵
 33. محمدجعفر یاحقی , سمیرا بامشکی , تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی , متن شناسی ادب فارسی , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۴۳-۵۸
 34. محمدجعفر یاحقی , رودکی , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۴۱۵-۴۲۰
 35. محمدجعفر یاحقی , خلد برین , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۵۱-۵۲
 36. محمدجعفر یاحقی , سبک خراسانی , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۵۸۴-۵۸۸
 37. محمدجعفر یاحقی , روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۴۳۸-۴۴۲
 38. محمدجعفر یاحقی , سلیمان , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۷۳۲-۷۳۵
 39. فرزاد قائمی , محمدجعفر یاحقی , اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه و نقش آن در تکامل کهن الگوی قهرمان , متن پژوهی ادبی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۷-۲۶
 40. فرزاد قائمی , محمدجعفر یاحقی , مهدخت پورخالقی چترودی , تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای , ادب پژوهی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۵۷-۸۲
 41. فرزاد قائمی , ابوالقاسم قوام , محمدجعفر یاحقی , تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۴۷-۶۷
 42. احسان قبول , محمدجعفر یاحقی , شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۶۵-۸۱
 43. محمدجعفر یاحقی , مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه , پاژ , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۵۹-۷۰
 44. محمدجعفر یاحقی , رودکی و فردوسی , آفتابی در میان سایه ای , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۴۵۱-۴۶۲
 45. محمدجعفر یاحقی , زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها , شاخه های شوق , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۱۳۱۵-۱۳۲۲
 46. محمدجعفر یاحقی , فهیمه حاجی پور , تلخندهای فلسفی شاهنامه , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۲۰۷-۲۲۲
 47. محمدجعفر یاحقی , شمسی پارسا , امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری , علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س) , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۲۲۷-۲۴۵
 48. محمدجعفر یاحقی , غزالی در غرب , پاژ , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۳۳-۴۶
 49. محمدجعفر یاحقی , مهدی سیدی فرخد , صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی , پاژ , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۷۹-۹۲
 50. محمدجعفر یاحقی , مهدی پرهام , طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی , نامه فرهنگستان , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۲۵-۴۳
 51. محمدجعفر یاحقی , سعید نفیسی و تاریخ بیهقی , پاژ , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵
 52. محمدجعفر یاحقی , فرامرز آدینه کلات , زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی , زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۵۵-۱۷۶
 53. محمدجعفر یاحقی , ذیل سرچشمه ها , پاژ , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲, صفحه ۵۳-۶۸
 54. محمدجعفر یاحقی , تفسیر ابوالفتوح رازی , دانشنامه زبان و ادب فارسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱۶۶-۱۶۸
 55. محمدجعفر یاحقی , بیهقی, ابوالفضل , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۱۰۸-۱۱۰
 56. محمدجعفر یاحقی , تاریخ ادبیات استوری , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۱۷۹-۱۸۱
 57. محمدجعفر یاحقی , تاریخ بیهقی , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۱۹۲-۱۹۶
 58. محمدجعفر یاحقی , تفسیر در ادب فارسی , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۳۷۶-۳۸۳
 59. محمدجعفر یاحقی , تفسیر سور آبادی , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۳۸۳-۳۸۶
 60. محمدجعفر یاحقی , جابلقا و جابلسا , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۴۶۷-۴۶۹
 61. محمدجعفر یاحقی , جام جم , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۴۷۰-۴۷۲
 62. محمدجعفر یاحقی , جام جهان نما , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۴۷۲-۴۷۴
 63. محمدجعفر یاحقی , حسنک وزیر , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۷۱۴-۷۱۷
 64. محمدجعفر یاحقی , حیرتی تونی , دانشنامه زبان و ادب فارسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۷۶۵-۷۶۶
 65. محمدجعفر یاحقی , شهباز محسنی , سفنجقانیه: وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۴۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰
 66. محمدجعفر یاحقی , بوستان , دانشنامه زبان و ادب فارسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸, صفحه ۵۶-۵۸
 67. محمدجعفر یاحقی , زهرا سید یزدی , فروغی و فردوسی , پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۴۷-۶۶
 68. محمدجعفر یاحقی , محمد رضا براتی , فرجام زال , پیک نور-علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 69. محمدجعفر یاحقی , فرزاد قائمی , نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه , ادب و زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۲۷۳-۳۰۵
 70. محمدجعفر یاحقی , ناگفته های بیهقی از تاریخ , کتاب هفته , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 71. محمدجعفر یاحقی , غلام عباس سعیدی , نقد جناس مضارع و لاحق در کتب بلاغی , پژوهشهای ادبی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۴۳-۱۵۸
 72. محمدجعفر یاحقی , طنز و طعنه در تاریخ بیهقی , قند پارسی , دوره ( ۳۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۴۳-۶۳
 73. محمدجعفر یاحقی , معرفی یک قرآن نفیس , بینات , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۳۶۹-۳۸۰
 74. محمدجعفر یاحقی , علی ایزانلو , سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر , دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۱۵۱-۱۹۰
 75. محمدجعفر یاحقی , علی ایزانلو , سبک‌سنجی نقد و بررسی شیوة آماری کیوسام در انتساب یک اثر , زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۱۵۱-۱۹۰
 76. محمدجعفر یاحقی , محمدرضا براتی , بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام , نامه انجمن , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵, صفحه ۲۸-۴۹
 77. محمدجعفر یاحقی , دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان , گزارش میراث , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 78. محمدجعفر یاحقی , جنبه ها و جوانب ادبیات مهاجرت در ادبیات فارسی معاصر , کتاب ماه ادبیات و فلسفه , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۵۸-۶۴
 79. محمدجعفر یاحقی , با دو تبار تاریخ و ادب , کتاب ماه ادبیات و فلسفه , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲
 80. محمدجعفر یاحقی , جغرافیای انفسی دیوان حافظ , حافظ پژوهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۳
 81. محمدجعفر یاحقی , خراسان در خیال سعدی , خراسان پژوهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۷/۱۲, صفحه ۱۵-۳۲